Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

ZACK Basic Cleaner for Linoleum - 10 l - kanister

Producenci: Nieokreślony
(0 opinii)
260.50 zł

Właściwości produktu: Zastosowanie: Przed użyciem należy sprawdzić pokrycie pod kątem trwałości koloru lub kompatybilności materiałowej. Do podstawowego czyszczenia folii konserwacyjnych oraz w przypadku silnych zabrudzeń stosować 1 : 1 do 1 : 10 w zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy, najlepiej rozcieńczyć 1 : 3 z wodą, rozprowadzić na podłodze, pozostawić do działania na ok. 5 minut, wyszorować, wchłonąć i spłukać wodą. Do usuwania ogólnych zabrudzeń lub przy stosowaniu automatycznych maszyn czyszczących stosować 2 - 5 %.Pobrać wystarczającą ilość płynu myjącego, stosować maszyny wolnoobrotowe, bezpośrednio po czyszczeniu pobrać płyn myjący, zneutralizować powierzchnię, przed ponownym malowaniem pozostawić do dokładnego wyschnięcia.

  • Usuwa wosk i warstwy polimerowe łatwo i dokładnie
  • Usuwa zabrudzenia i naloty
  • Spieniony, nadaje się do automatycznych maszyn czyszczących
  • Wartość ph uniwersalnego środka czyszczącego
  • Dla wszystkich rodzajów podłóg z wyjątkiem nieuszczelnionego parkietu, podłóg laminowanych i tekstyliów

Informacje o zagrożeniach:

H315 - działa drażniąco na skórę.H319 - działa drażniąco na oczy.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+p330+p331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.P302+p352 — w przypadku kontaktu na skórze: umyć dużą ilością wody.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, usuń soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P332+p313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P337+p313 - jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!