Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Warda Koncentrat zapachowy do sauny Citro - 3 l - kanister

Producenci: Warda
(0 opinii)
379.39 zł

Koncentraty zapachowe do sauny produkowane są wyłącznie z naturalnych i identycznych z naturą olejków eterycznych.Stosowane są wyłącznie surowce wysokiej jakości.Gwarantowana jest bieżąca kontrola jakości. Koncentraty intensyfikują efekt sauny,działają wyzwalająco na drogi oddechowe i aktywizują krążenie krwi.Koncentraty należy stosować w małym stężeniu, w zależności od indywidualnych potrzeb,poszczególnych zapachów i wielkości pomieszczenia, w ilości 5 - 30 ml koncentratu zapachowego na 1 litr wody.Koncentraty zapachowe do sauny Warda odparowują nie pozostawiając żadnych pozostałości!Prosimy o informację w załączonym pliku z opisem produktuo działaniu i zastosowaniu poszczególnych koncentratów zapachowych do sauny! Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki oraz w opisie produktu.

Informacje o zagrożeniach:

H226 - łatwopalna ciecz i pary.H315 - działa drażniąco na skórę.H317 może powodować reakcje alergiczne na skórze.H410 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. nie pal.Unikać uwalniania p273 do środowiska.P280 – stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P303+p361+p353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłukać skórę wodą/prysznicem.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. usuń soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. kontynuuj płukanie.P333+p313 – w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P403+p235 – przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!