Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

TANA professional APESIN kitchen QUICK&EASY środek do dezynfekcji - 325 ml - wkład QUICK&EASY bez głowicy spryskującej

Producenci: TANA
(0 opinii)
219.73 zł

System TANA QUICKEASY oferuje unikalną koncepcję czyszczenia dla łatwego, mobilnego, dokładnego i bezpiecznego dozowania i aplikacji. System składa się z pożądanego koncentratu czyszczącego w wymiennym wkładzie, wkładu z wodą do ponownego napełniania oraz poręcznej głowicy natryskowej ze zintegrowanym systemem dozowania i mieszania. Zastosowanie: Dzięki systemowi dozowania i mieszania koncentrat czyszczący ze sprzężonego wkładu jest mieszany bezpośrednio w odpowiednim stosunku z pustym wkładem, który należy napełnić wodą wodociągową, a następnie dozowany w żądanej ilości. Unikalny system mieszania powoduje, że detergent ma dłuższy okres przydatności do użycia. Dzięki wymiennym wkładom system TANA QUICKEASY stanowi wydajną i praktyczną alternatywę dla ekologicznego czyszczenia.Dzięki temu głowica spryskująca i wkład wodny mogą być w razie potrzeby ponownie wykorzystane w połączeniu z koncentratem czyszczącym. Podczas wymiany koncentratu czyszczącego, po wyjęciu wkładu spryskaj go kilkakrotnie, aby uniknąć pozostałości produktu. Zintegrowany dokładny system dozowania zapewnia redukcję kosztów aplikacji i materiału, a jednocześnie umożliwia oszczędne i efektywne zużycie środka czyszczącego. Bezpieczeństwo: - wyciek wkładów jest uniemożliwiony przez korek zabezpieczający- unika się bezpośredniego kontaktu skóry z koncentratem- automatyczna blokada po opróżnieniu wkładu z wodą lub koncentratem zapewnia bezbłędne użytkowanie Koncentrat czyszczący: TANA profesjonalny koncentrat czyszczący APESIN kitchen QUICKEASY nadaje się do czyszczenia i dezynfekcji w komercyjnych kuchniach gastronomicznych. Jako część mobilnego systemu dozowania QUICKEASY, myjka sanitarna oznacza wyjątkową wydajność przy efektywnym wykorzystaniu siły roboczej i niskich kosztach. Skuteczność: - uniwersalny środek do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania przeciwko bakteriom i drożdżom- umożliwia czyszczenie i dezynfekcję w jednej operacji- brak zapachu i tworzenia aerozolu- może być stosowany wyłącznie w połączeniu z systemem QUICKEASY
Zakres zastosowania:
- Odpowiedni do twardych powierzchni w miejscach przetwarzania żywności, takich jak duże kuchnie, stołówki, restauracje i przemysł spożywczy.- Kompatybilność materiałowa ze wszystkimi tworzywami sztucznymi i powierzchniami metalowymi. Więcej informacji można znaleźć w informacji o zrównoważonym rozwoju/opisie produktu oraz w karcie charakterystyki. Środka do czyszczenia sanitariatów należy używać ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie.

  • Można stosować tylko w połączeniu z głowicą natryskową quick&easy
  • Wkład z koncentratem czyszczącym

Informacje o zagrożeniach:

H315 - działa drażniąco na skórę.H319 - działa drażniąco na oczy.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P302 + p352 — w przypadku kontaktu na skórze: umyć dużą ilością wody.P305 + p351 + p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P332 + p313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P337 + p313 - jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P501 - zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!