Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

TANA ENERGY unichlor środek do maszynowego mycia naczyń - 10 l - kanister

Producenci: TANA
(0 opinii)
1,039.60 zł

Właściwości Zakres zastosowania Zastosowanie W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

  • Wysoka wydajność
  • Dobre usuwanie plam
  • Idealny do wody miękkiej i średniej twardości
  • Osiąga konsekwentnie dobre wyniki
  • Silny środek odtłuszczający
  • System antykorozyjny chroni zmywarkę

Informacje o zagrożeniach:

Euh206 - uwaga! nie stosować razem z innymi produktami, ponieważ mogą wydzielać się niebezpieczne gazy (chlor).H290 może powodować korozję metalu.H314 - powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. reakcja:P301 + p330 + p331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.P303 + p361 + p353 - w przypadku kontaktu na skórę (lub na włosach): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłucz skórę wodą.P305 + p351 + p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P501 - zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!