Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Star brite pasta do chromu i stali nierdzewnej - 237 ml - butelka

Producenci: Star brite
(0 opinii)
166.67 zł

Zastosowanie: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką i wysuszyć powierzchnię, która ma być poddana obróbce. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy nałożyć drugą warstwę w ciągu 10 - 30 dni. Dzięki dwukrotnemu zastosowaniu uzyskujemy silną, długotrwałą ochronę przed rdzą, wżerami, tłuszczem i uporczywym brudem.

Informacje o zagrożeniach:

H315 - działa drażniąco na skórę.H336 może powodować senność i zawroty głowy.H373 - może powodować uszkodzenie narządów (podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie (podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia).H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P260 – nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.P271 – stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.Unikać uwalniania p273 do środowiska.P280 – stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P312 – w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.P403 + p233 – przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.P405 – przechowywać pod zamknięciem.P501 - zawartość/pojemnik (patrz karta charakterystyki) usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!