Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Star brite Cleaner & Protectant środek do czyszczenia i ochrony nadmuchiwanych łodzi - 1 litr - butelka z rozpylaczem

Producenci: Star brite
(0 opinii)
275.57 zł

Star brite Cleaner Protectant środek do czyszczenia i ochrony łodzi nadmuchiwanych jest specjalnie opracowany do czyszczenia i konserwacji łodzi nadmuchiwanych wykonanych np. z gumy, PVC i Hypalonu®. Silna formuła czyszcząca rozpuszcza uporczywe plamy, dzięki czemu można je łatwo usunąć i wytrzeć. Stosowanie Rozpylić Inflatable Boat Cleaner Protection na powierzchnię przeznaczoną do obróbki i równomiernie rozprowadzić. Pozostawić produkt na 30 sekund, aby zadziałał. Następnie za pomocą gąbki lub miękkiej szczotki wyczyść powierzchnię. Następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku bardzo uporczywych plam może zaistnieć konieczność powtórzenia zabiegu. Aby to zrobić, pozostaw produkt na dłużej.

Informacje o zagrożeniach:

H290 może powodować korozję metali.H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P234 – przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.P260 - aerozol nie wdychać aerozolu.P280 – stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301 + p330 + p331 – w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.P303 + p361 + p353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłukać skórę wodą/prysznicem.P305 + p351 + p338 – w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. usuń soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. kontynuuj płukanie.P310 – natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P363 – wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.P390 – zamieść wyciek, aby uniknąć szkód materialnych.P405 – przechowywać pod zamknięciem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać do odpadów na zatwierdzonym składowisku odpadów.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!