Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

SONAX AGRAR wosk w sprayu - 5 litrów - kanister

Producenci: SONAX
(0 opinii)
445.32 zł

Wosk w sprayu SONAX AGRAR trwale chroni przed rdzą wszelkie elementy metalowe zagrożone korozją za pomocą tworzącej się zamkniętej warstwy wosku. Skutecznie chroni również przed graffiti.

Informacje o zagrożeniach:

H226 - łatwopalna ciecz i pary.H304 – połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.H336 może powodować senność i zawroty głowy.H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. nie pal.P233 – przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.P261 – unikać wdychania oparów.P271 – stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.Unikać uwalniania p273 do środowiska.P301+p310 - w przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P331 – nie wywoływać wymiotów.P403+p235 – przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. uspokój sięP405 – przechowywać pod zamknięciem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!