Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Ofixol Sanitary Cleaner S - 5 l - kanister

Producenci: Ofixol
(0 opinii)
113.48 zł

Dzięki wzmocnionej formule Ofixol Sanitary Cleaner "S" łatwo rozpuszcza kamień i osady wodne z kranów, kabin prysznicowych oraz kamień moczowy i wodny z powierzchni ceramicznych.Nadaje się również do urządzeń natryskowych i piankowych. AplikacjaDo czyszczenia konserwacyjnego rozcieńczyć Ofixol Sanitary Cleaner "S" z 60-100 ml wody i zastosować. Następnie spłukać czystą wodą. Do uporczywych osadów stosować nierozcieńczony.Nie nadaje się do kamienia naturalnego i marmuru.

Informacje o zagrożeniach:

Euh208 - zawiera zapach cytryny. może powodować reakcje alergiczne.H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P260 – nie wdychać dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.P264 – dokładnie umyć ręce po użyciu.P280 – stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+p330+p331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.P303+p361+p353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłukać skórę wodą lub prysznicem.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 – natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P405 – przechowywać pod zamknięciem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!