Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Ofixol QV 10 środek do czyszczenia kamienia - 1000 ml - butelka

Producenci: Ofixol
(0 opinii)
58.04 zł

Bez wysiłku czyści wszystkie zmywalne powierzchnie, takie jak: Zastosowanie:Czyszczenie podstawowe Dodać ok. 100-200 ml na 10 l wody, a następnie rozprowadzić za pomocą pompy ogrodowej i pozostawić do wchłonięcia.Aby uzyskać lepszy efekt, QV 10 Stone Cleaner należy spłukiwać deszczem.W celu szybkiego oczyszczenia pozostawić do działania na ok. 15-20 minut, a następnie spłukać czystą wodą.W przypadku silnej infestacji proces powtórzyć. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki, karcie katalogowej lub instrukcji obsługi.

  • Ściany domu
  • Klinkier
  • Płyty chodnikowe
  • Beton płukany
  • Płoty drewniane
  • Nagrobki
  • Powierzchnie z tworzyw sztucznych

Informacje o zagrożeniach:

H314 - powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.H400 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.H411 ​​​​działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P260 - nie wdychać dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.P264 – dokładnie umyć ręce po użyciu.P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+p330+p331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.P303+p361+p353 — w przypadku kontaktu na skórze (lub włosach): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłucz skórę wodą lub prysznicem.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P405 - przechowywać pod zamknięciem.P501 - zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!