Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Ofixol LINO Basic Cleaner - 1000 ml - butelka

Producenci: Ofixol
(0 opinii)
67.58 zł

LINO Linoleum Basic Cleaner posiada intensywną siłę rozpuszczania i dobre właściwości zwilżające.Szybko działający koncentrat do usuwania starych warstw polimeru, wosku i brudu. Zastosowanie: Dawkowanie:1-3 litrów środka czyszczącego na 10 litrów zimnej wody, w zależności od grubości warstwy i zabrudzenia.

Informacje o zagrożeniach:

Euh019 — może tworzyć wybuchowe nadtlenkiH315 - działa drażniąco na skórę.H318 - powoduje poważne uszkodzenie oczu.H412 – działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutkiP101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P103 - przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki i postępuj zgodnie z nimi.P264 – dokładnie umyć ręce po użyciu.Unikać uwolnienia p273 do środowiska.P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P302+p352 — w przypadku kontaktu na skórze: umyć dużą ilością wody.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P332+p313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P362+p364 - zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.P501 - zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!