Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

NOVADUR Środek do czyszczenia sanitariatów w łazience i WC - 10 l - kanister

Producenci: Novadur
(0 opinii)
552.43 zł

NOWA nazwa - sprawdzona formuła(dawniej NOVADUR Sanistar Płyn do czyszczenia łazienek i sanitariatów PLUS) Novel Płyn do czyszczenia łazienek i sanitariatów Płyn do czyszczenia łazienek i sanitariatów to szczególnie dokładny koncentrat do łazienek i pomieszczeń sanitarnych.W ciągu kilku sekund rozpuszcza kamień wodny, wapienny, pozostałości mydła wapiennego i kamień moczowy. Nawet uporczywe tłuszcze i osady białkowe są dokładnie usuwane. Nie zawiera chloru, aldehydów i fenoli. Zalety produktu: Więcej informacji można znaleźć w opisie produktu oraz w karcie charakterystyki. Tylko dla profesjonalnych użytkowników.

Informacje o zagrożeniach:

H315 - działa drażniąco na skórę.H318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P280 – stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P302+p352 – w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. usuń soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. kontynuuj płukanie.P332+p313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!