Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

NITRAS PROTECTASEPT dezynfekcja narzędzi - 5 litrów - kanister

Producenci: Nitras Medical
(0 opinii)
419.85 zł
Płynny koncentrat do ręcznego, regularnego reprocesowania instrumentów medycznych.

Dezynfekcja narzędzi NITRAS PROTECTASEPT służy do ręcznego mycia i końcowej dezynfekcji inwazyjnych i nieinwazyjnych narzędzi medycznych i chirurgicznych metodą kąpieli zanurzeniowej. Czas kontaktu 2,0% 15min1,0% 60min. Dodatkowe informacje o spektrum działania Tabela rozcieńczeń Zastosowanie Rozcieńczyć preparat NITRAS PROTECTASEPT do dezynfekcji narzędzi wodą ciepłą o temperaturze 10°C do 30°C (o jakości co najmniej wody pitnej) (użyć butelki dozującej lub systemu dozującego). W przypadku silnego zanieczyszczenia należy wcześniej oczyścić mechanicznie instrumenty. Następnie natychmiast umieścić instrumenty w roztworze roboczym w stanie otwartym. Wszystkie powierzchnie i ubytki przeznaczone do dezynfekcji muszą być całkowicie zwilżone przez nienabiałowy roztwór roboczy. W zależności od stopnia zabrudzenia należy odnawiać roztwór roboczy (zalecenie RKI: przynajmniej co dzień roboczy). Po upływie czasu dezynfekcji dokładnie wypłukać narzędzia najlepiej wodą zdemineralizowaną i osuszyć. W przypadku instrumentów krytycznych zalecana jest sterylizacja końcowa zgodnie z zaleceniami RKI. Nie mieszać ze środkami czyszczącymi lub innymi środkami dezynfekującymi. Należy przestrzegać instrukcji reprocesowania producentów instrumentów, jak również instrukcji reprocesowania zawartych w zaleceniach RKI/KRINKO! Nie można wykluczyć zmian materiałowych w poliwęglanie i poliamidach przy ciągłym użytkowaniu, ale można ich w miarę możliwości uniknąć poprzez wystarczające płukanie po każdym użyciu. W przypadku stosowania nowych materiałów należy wcześniej sprawdzić ich kompatybilność. Roztwór roboczy może być usunięty do ścieków. Aby zapewnić skuteczność, należy jak najdokładniej przestrzegać ilości dawek i czasów ekspozycji, które nie mogą być niższe. Należy również unikać przedawkowania ze względu na ochronę środowiska i kompatybilność materiałową. Tylko do użytku profesjonalnego. Więcej informacji można znaleźć w opisie produktu oraz w karcie charakterystyki. Wyrób medyczny - Dla ryzyka i skutków ubocznych należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. lekarz lub farmaceuta.

Informacje o zagrożeniach:

H302 - działa szkodliwie po połknięciu.H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.H410 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Unikać uwalniania p273 do środowiska.P280 – stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.P303+p361+p353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłukać skórę wodą/prysznicem.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 – natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!