Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

MELLERUD Tile & Stone Basic Cleaner - 2,5 litra - kanister

Producenci: Mellerud
(0 opinii)
133.93 zł

Podstawowy środek czyszczący MELLERUD Płytka Kamień skutecznie usuwa uporczywe plamy. Obszar zastosowania Uwagi do zastosowaniaNie stosować na materiałach wrażliwych na działanie kwasów.Przed użyciem należy zawsze wykonać próbę na niewidocznej powierzchni. Dane techniczneSkład: Wodna mieszanina kwasów nieorganicznych i substancji myjąco-czynnych.Wartość pH: Silnie kwaśnyGęstość: 1,125 g/cm³Zużycie: 1000 ml na ok. 10-15 m2, w zależności od stanu powierzchni Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki.

  • Wydajne czyszczenie podstawowe płytek i kamieni
  • Czyści bezpiecznie i szybko

Informacje o zagrożeniach:

H290 może powodować korozję metalu.H314 - powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P260 - nie wdychać mgły.P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+p330+p331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.P303+p361+p353 — w przypadku kontaktu na skórze (lub włosach): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłucz skórę wodą [lub prysznicem].P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P405 - przechowywać pod zamknięciem.P501 - wyrzucaj pojemniki tylko wtedy, gdy są całkowicie opróżnione, gdy są zbierane do recyklingu! większe pozostałości produktu należy zanieść do punktu zbiórki substancji problematycznych.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!