Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Kiehl Veroclean basic cleaner - 10 l - kanister

Producenci: Kiehl
(0 opinii)
722.48 zł


Właściwości:
Wysokowydajny preparat do usuwania polimerów z silnie utrzymanych powierzchni podłogowych lub dopowłoki, które można było usunąć tylko częściowo lub wcale za pomocą konwencjonalnych środków do czyszczenia podstawowego.lub wcale przy użyciu konwencjonalnych, podstawowych środków czyszczących. Nisko pieniący i bardzo wydajny po zastosowaniu.Ze względu na bardzo szybką zdolność rozpuszczania Veroclean, konieczne są jedynie krótkie czasy ekspozycji produktu na powłokę.produktu na powłoce jest konieczne. Skład produktu (zgodnie z 648/2004/WE):Niejonowe środki powierzchniowo czynne 5%, mydło 5%, rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, barwniki, substancje zapachowe.Wartość pH (koncentrat): ok. 9,5Wartość pH (roztwór użytkowy): ok. 9
Obszar zastosowania:
Może być stosowany na wodoodpornych, wrażliwych na alkalia i odpornych na alkalia rodzajach wykładzin podłogowych,np. linoleum, guma, PCV, poliolefiny, kamień naturalny i sztuczny. Dla typów podłóg, które nie mogą byćPrzed użyciem należy sprawdzić odporność materiału. Zastosowanie: Podstawowe czyszczenie powlekanych lub pielęgnowanych wykładzin podłogowych:1 - 3 litry na 8 litrów zimnej wody.Rozprowadzić roztwór czyszczący na podłodze, pozostawić do krótkiego działania, wyszorować,wyszorować, odkurzyć i dokładnie spłukać czystą wodą. Zużycie na m²:Czyszczenie podstawowe: 90 ml Uwaga:Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe, profesjonalne użytkowanie i wynikające z tego szkody.szkody wynikające z niewłaściwego i profesjonalnego użytkowania. Nie jest produktem konsumpcyjnym w rozumieniu 1999/44/EG Art. 1! Więcej informacji można znaleźć w opisie produktu oraz w karcie charakterystyki.

Informacje o zagrożeniach:

H302 - działa szkodliwie po połknięciu.H315 - działa drażniąco na skórę.H319 - działa drażniąco na oczy.P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.P280 - nosić rękawice ochronne/ochronę oczu.P302+p352 — w przypadku kontaktu na skórze : umyć dużą ilością wody.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu : ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!