Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Kamienie miednicowe Dr. Becher Standard - 1 wiaderko = 30 szt.

Producenci: Dr. Becher
(0 opinii)
139.61 zł

Kamienie miednicowe Dr. Becher standard nadają się do poprawy powietrza w pomieszczeniach toaletowych. Mają działanie samoczynne i dozujące, o zapachu sosnowo-cytrusowym, zapobiegają powstawaniu kamienia wapiennego i moczowego. Zapobiega się powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Zastosowanie:Wkładka do pisuarów. W przypadku większych odpływów należy zastosować wkładkę sitkową (np. wkładki sitkowe Dr. Becher do pisuarów). Więcej informacji można znaleźć w karcie katalogowej i karcie charakterystyki.

  • Zapobiega tworzeniu się kamienia i kamienia moczowego
  • Środki powierzchniowo czynne ulegające biodegradacji
  • Nie zawiera formaldehydu, paradi-chlorobenzenu (pdcb) i fosforanów
  • O długotrwałym zapachu sosnowo-cytrusowym
  • Mają działanie samoczynne i dezodoryzujące

Informacje o zagrożeniach:

H315 - działa drażniąco na skórę.H317 może powodować reakcje alergiczne skóry.H318 - powoduje poważne uszkodzenie oczu.H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P261 – unikać wdychania pyłu.Unikać uwolnienia p273 do środowiska.P280 - nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć, lekarzem.P501 - zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!