Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

HOTREGA® PROFESSIONAL Odstraszacz glonów - 10 litrów - kanister

(0 opinii)
1,062.55 zł
Głęboko działający koncentrat do bezwysiłkowego usuwania śliskich, zielonych powłok.

Obszary zastosowania Nadaje się do betonu, drewna, szkła, kamienia naturalnego, cegły piaskowo-wapiennej, powierzchni ceramicznych i z tworzyw sztucznych. Idealny do stosowania na tarasach, schodach, chodnikach, murach, elewacjach domów i garaży, podjazdach, ogrodach zimowych, nagrobkach, dachach, drewnianych płotach i domach, markizach, meblach ogrodowych z tworzywa sztucznego lub twardego drewna, szkle, powierzchniach malowanych, domach mobilnych, łodziach i wielu innych. Zużycie/m2: ok. 5-10 ml Zastosowanie W razie potrzeby grubsze zabrudzenia usunąć wcześniej ręcznie. Powierzchnia przeznaczona do obróbki powinna być całkowicie sucha. Rozcieńczyć produkt w następujący sposób: Do aplikacji nadaje się opryskiwacz (np. ciśnieniowy HOTREGA®) lub konewka. Mniejsze powierzchnie można również potraktować szczotką. Nie spłukiwać wodą. HOTREGA® Professional Algae Remover działa automatycznie. Pozostawić do działania na co najmniej 24 godziny. Jeśli w tym czasie będzie padał deszcz, może zaistnieć konieczność powtórzenia zabiegu. Resztki brudu można następnie spłukać wodą lub znikną przy następnym deszczu. Tylko do użytku komercyjnego! Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki oraz w opisie produktu.

Informacje o zagrożeniach:

H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.H400 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P260 – nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.P264 – po użyciu dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.P280 – stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+p330+p331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.P303+p361+p353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłukać skórę wodą lub prysznicem.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 – natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!