Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

HOTREGA® PROFESSIONAL 3 w 1 Basic Full Care - 10 litrów - kanister

(0 opinii)
1,063.30 zł
Środek do czyszczenia konserwacyjnego zapewniający szybkie, bezsmugowe i samoczynne wysychanie.

Zakres stosowania HOTREGA® Professional 3 w 1 Grund-Vollpflege służy do powlekania i ręcznego czyszczenia konserwacyjnego wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych, takich jak PCV, winyl, linoleum, guma, wykładziny kompozytowe CV, poliolefiny, marmur, granit, kamień sztuczny, cotto, parkiet, korek i wiele innych. Zużycie/m2 Zastosowanie Powłoka: Wykładzina podłogowa musi być dokładnie oczyszczona, zneutralizowana i sucha. Przed zastosowaniem wyłączyć źródła ciepła (grzejniki, ogrzewanie podłogowe itp.). Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Nanieść cienką warstwę nierozcieńczonego produktu za pomocą płaskiego mopa, unikać wysychania produktu w nakładce mopa. Drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 20 minut). W przypadku chłonnych wykładzin podłogowych lub jeśli pożądany jest mocniejszy połysk, nałożyć trzecią warstwę. Ręczne czyszczenie konserwacyjne: 1-2%, tj. dodać ok. 80-160 ml na 8 litrów zimnej wody. Rewitalizacja powłoki: W celu uzupełnienia powłoki bez nawarstwień lub w przypadku uszkodzenia powłoki pielęgnacyjnej rozcieńczyć Full Care 3-in-1 w proporcji 1:1 z zimną wodą i nanieść za pomocą butelki ze spryskiwaczem i szybko działającej maszyny (ok. 1000 obr./min). Zastosowanie Tylko do użytku profesjonalnego! Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki oraz w opisie produktu.

  • Odporność na obciążenia mechaniczne
  • Trudno ścieralny, odporny na zabrudzenia, odporny na smugi
  • Najlepsze właściwości adhezyjne na wszystkich powlekanych wykładzinach podłogowych
  • Dopuszczony do konserwacji podłóg hal sportowych (zgodnie z din 18032)
  • Optymalna polerowalność przy użyciu maszyny szybkoobrotowej (bezproblemowe usuwanie śladów)
  • Naprawa punktowa bez czyszczenia podstawowego

Informacje o zagrożeniach:

Euh208 - zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2h)-on, mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2h-izotiazol-3-onu [nr we. 247-500-7] i 2-metylo-2h-izotiazol-3-on [ec no. 220-239-6] (3:1). może powodować reakcje alergiczne.H319 - działa drażniąco na oczy.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P280 - nosić okulary ochronne.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P337+p313 - jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!