Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Heitmann pure Pure Citric Acid - 500 ml - butelka

Producenci: HEITMANN
(0 opinii)
24.34 zł
Dzięki temu uniwersalnemu środkowi domowemu można łatwo, bezpiecznie i dokładnie rozpuścić kamień - dzięki naturalnej mocy czystego kwasu cytrynowego.

Niewiele składników dla maksymalnych rezultatówHEITMANN pure zawiera tylko wyselekcjonowane składniki inspirowane przez naturę. Dla czystej czystości w całym gospodarstwie domowym. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki oraz w opisie produktu.

Informacje o zagrożeniach:

H319 - działa drażniąco na oczy.H335 może powodować podrażnienie dróg oddechowych.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.P102 – chronić przed dziećmi.P264 – dokładnie umyć ręce po użyciu.P271 – stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.P280 – stosować ochronę oczu/twarzy.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P312 – w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem/producentem.P337+p313 – w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P405 – przechowywać pod zamknięciem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonej firmy utylizacyjnej lub lokalnego punktu zbiórki.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!