Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

FALA Grillfix z głowicą natryskową Środek do czyszczenia grilla - 1000 ml - butelka

Producenci: FALA
(0 opinii)
61.40 zł

Wysoce aktywny, alkaliczny środek do czyszczenia grilla. Właściwości produktu:Grillfix jest silnie alkaliczny, dokładnie i szybko usuwa uporczywe, zakorzenione zabrudzenia.(tłuszcze, oleje, pozostałości po smażeniu i pieczeniu) z grilli, innych urządzeń do pieczenia, masek wyciągowych, kuchenek itp.
Zakres zastosowania:
Do stosowania na powierzchniach odpornych na działanie alkaliów w strefie grillowania (stal nierdzewna, płytki itp.). Zastosowanie:Nanieść Grillfix nierozcieńczony na zabrudzoną powierzchnię (spryskać) i pozostawić do zadziałania na kilka minut.Czas reakcji jest znacznie krótszy, jeśli powierzchnia jest jeszcze ciepła (do ok. 60°C).Nakładać za pomocą pędzla lub pada. W razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia.Dokładnie spłukać wodą. Środek czyszczący nie powinien zasychać na.Grillfix jest lepki i dlatego dłużej przylega do pionowych powierzchni. Sposób stosowania Dozowanie: Czyszczenie podstawowe: Uwaga:Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkaliów (np. aluminium). Nie wdychać rozpylonej mgły. Składniki:5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe.Inne składniki: soda kaustyczna, alkohole, zagęszczacze Informacje o oznakowaniu i zagrożeniach:Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE (substancje lub mieszaniny): Powoduje poważne oparzenia!Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.Odpady i pojemniki muszą być usuwane w bezpieczny sposób.Podczas pracy nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne.W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać ten pojemnik lub etykietę. Transport i przechowywanie:ADR/RID i GGVSEB: UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Temperatura przechowywania: temperatura pokojowa. Przechowywać w stanie niezamarzającym.Wartość pH: 13,9 Tylko do użytku profesjonalnego, nie jest produktem konsumenckim w rozumieniu 1999/44/WE Art.1! Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki, opisie produktu lub w instrukcji obsługi.

Informacje o zagrożeniach:

H290 może powodować korozję metalu.H314 - powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.P260 - nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.P280 - stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P301+p330+p331 - w przypadku połknięcia: wypłukać usta. nie wywoływać wymiotów.P303+p361+p353 — w przypadku kontaktu na skórze (lub włosach): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłucz skórę wodą/prysznicem.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, usuń soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!