Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

ECOLAB Oasis Pro 61D Premium Disinfectant Cleaner - 1 karton = 2 worki à 2 l

Producenci: ECOLAB
(0 opinii)
2,324.74 zł

ECOLAB Oasis Pro 61D Premium System czyszczący Oasis Pro Premium do zastosowań profesjonalnych zawiera wysoce skuteczne i silnie skoncentrowane środki czyszczące. Oasis Pro 61D Premium (patent zgłoszony) jest specjalnie opracowany do usuwania lekkich zabrudzeń w higienicznie wrażliwych pomieszczeniach sanitarnych na powierzchniach takich jak toalety, pisuary i kabiny prysznicowe. Oasis Pro 61D Premium jest bakteriobójczy zgodnie z normą EN 1276 w stężeniu 2% / 5 min, EN 13697 w stężeniu 10% / 5 min oraz lewatywny zgodnie z normą EN 1650 w stężeniu 10% / 15 min. Clean Safe Efficient Stosować tylko z systemem dozowania Ecolab. Tylko do użytku profesjonalnego! Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki, opisie produktu lub w instrukcji obsługi.

  • Doskonałe usuwanie kamienia, pozostałości mydła i tłuszczów z ciała.

Informacje o zagrożeniach:

Euh071 - działa żrąco na drogi oddechowe.H314 - powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P260 - nie wdychać rozpylonej cieczy.Unikać uwolnienia p273 do środowiska.P280 - nosić rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.P303 + p361 + p353 - w przypadku kontaktu na skórę (lub na włosach): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłucz skórę wodą lub prysznicem.P305 + p351 + p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!