Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Dr. Schnell Fleckenwasser Cleanmotion, gotowy do użycia - 1 karton = 6 butelek po 1 litrze

Producenci: Dr. Schnell
(0 opinii)
444.57 zł
Odplamiacz na bazie rozpuszczalnika doskonale usuwa olej, tłuszcz i farbę z tekstyliów.

Gotowy do użycia odplamiacz Dr. Schnell Cleanmotion nadaje się do usuwania oleju, smaru i farby z materiałów odpornych na działanie rozpuszczalników. Sposób użycia Nanieść odplamiacz na szmatkę i nakrapiać (nie trzeć!) na czyszczoną powierzchnię, aż plama przestanie być widoczna. Osuszone powierzchnie czystą szmatką (od zewnątrz do wewnątrz). Przed użyciem należy sprawdzić kompatybilność materiału na niewidocznej powierzchni. Tylko do użytku profesjonalnego.

Informacje o zagrożeniach:

H225 - wysoce łatwopalna ciecz i pary.H304 – połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.H315 - działa drażniąco na skórę.H319 - działa drażniąco na oczy.H336 może powodować senność i zawroty głowy.H411 ​​​​działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. nie pal.P261 – unikać wdychania oparów lub rozpylonej cieczy.Unikać uwalniania p273 do środowiska.P280 – stosować ochronę oczu.P301+p310 - w przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P331 – nie wywoływać wymiotów.P337+p313 – w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P403+p233 – przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!