Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

Dr. Becher Zielone kamienie miednicy - 1 wiaderko = 35 szt.

Producenci: Dr. Becher
(0 opinii)
167.42 zł

Kamienie miednicowe Dr. Becher Green służą do poprawy powietrza w pomieszczeniach toaletowych. Zastosowanie:Włożyć do pisuaru, przy dużych odpływach zastosować wkładkę sitkową (np. wkładki sitkowe Dr. Becher do pisuarów).zastosowanie.

  • Działaj automatycznie
  • Nie zawiera formaldehydu, paradichlorobenzenu i fosforanów
  • Środki powierzchniowo czynne ulegające biodegradacji
  • Zapobiegają osadzaniu się kamienia
  • Zapewnić poprawę jakości powietrza

Informacje o zagrożeniach:

H315 - działa drażniąco na skórę.H317 może powodować reakcje alergiczne skóry.H318 - powoduje poważne uszkodzenie oczu.H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P261 – unikać wdychania pyłu.Unikać uwolnienia p273 do środowiska.P280 - nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 - natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć, lekarzem.P501 - zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!