Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 793 142 112

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

B. Braun Helizyme® Enzyme Cleaner - 5 l - kanister

Producenci: B. Braun
(0 opinii)
1,040.83 zł

Instrukcja stosowania i dawkowanie Do mycia stosuje się Helizyme w postaci 1% roztworu rozcieńczonego wodą. Zaleca się stosowanie ręcznie podgrzewanej wody demineralizowanej lub wody o jakości co najmniej wody pitnej. Narzędzia należy namoczyć w roztworze Helizyme bezpośrednio po użyciu. Zalecany czas moczenia to tylko 5 minut, w razie potrzeby dłuższy w przypadku uporczywych lub zaschniętych zabrudzeń. Certyfikaty / normy EN ISO 13485:2016

Informacje o zagrożeniach:

Euh208 - zawiera 1-dodecylo-2-pirolidon. może powodować reakcje alergiczne.H318 – powoduje poważne uszkodzenie oczu.H412 - działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.Unikać uwalniania p273 do środowiska.P280 – stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P310 – natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.P501 – zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!