Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

ARDAP Spider spray - 400 ml - Flasche

Producenci: ARDAP
(0 opinii)
109.36 zł

ARDAP Spider Spray to środek owadobójczy o działaniu żerującym i kontaktowym do stosowania przeciwko pająkom wszelkiego rodzaju. ARDAP Spider Spray jest również skuteczny w zwalczaniu innych szkodników, takich jak muchy, roztocza, pchły, karaluchy, mole, komary, woodlice itp. Idealny w miejscach takich jak piwnice i strychy, w szopach ogrodowych, garażach, domach mobilnych, na łodziach i w środowisku zwierząt. ARDAP Spider Spray skutecznie i trwale zwalcza pająki i ich gniazda w domu i w jego otoczeniu. ARDAP Spider Spray jest również idealny jesienią, kiedy pająki wycofują się do cieplejszych pomieszczeń. Efekt działania sprayu utrzymuje się do 6 tygodni. Instrukcja użytkowaniaPrzed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką. Miejsca preferowane przez pająki i szkodniki spryskać preparatem ARDAP Spider Spray z odległości ok. 30 cm, aż ich powierzchnia wyda się lekko wilgotna. Nie rozpylać do momentu, aż będzie wyraźnie mokry i będzie kapał, tworzył smugi. W przypadku bardzo wrażliwych i polerowanych powierzchni należy najpierw starannie przeprowadzić zabieg próbny. Przed zastosowaniem preparatu przykryć akwaria i terraria. Podczas opryskiwania trzymać koty z dala od siebie. Zapewnić wystarczającą wentylację po zastosowaniu. Lekkie powłoki w sprayu wysychają bez pozostawiania plam. Niepożądane powłoki środkowe na obrabianych powierzchniach można usunąć za pomocą dostępnych w handlu, uniwersalnych środków czyszczących na bazie wody. Podczas aplikacji nie ma nieprzyjemnego zapachu. Zabójcze działanie preparatu ARDAP Spider Spray zaczyna działać natychmiast po kontakcie ze szkodnikiem. Jednorazowe spryskanie przedmiotów i powierzchni umożliwia uzyskanie trwałego efektu do 6 tygodni.

  • Do stosowania w domu, w piwnicach i garażach, na strychach i w łodziach itp.
  • Do zwalczania pająków i gniazd
  • Działa natychmiast i trwale do 6 tygodni

Informacje o zagrożeniach:

H222 - skrajnie łatwopalny aerozol.H229 - pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.H315 - działa drażniąco na skórę.H317 może powodować reakcje alergiczne skóry.H319 - działa drażniąco na oczy.H336 może powodować senność i zawroty głowy.H410 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe działanie.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P210 - przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. nie pal.P211 - nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.P251 - nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po manipulacji.P260 - f: nie wdychać rozpylonej cieczy.P271 - stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P333+p313 - w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P337+p313 - jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P410+p412 - chronić przed światłem słonecznym i nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°c/122°f.P501 - zawartość/pojemnik usuwać do odpadów domowych.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!