Wszystkie kategorie
Infolinia

+48 513 172 242

Koszyk0
Brak produktów w koszyku.
Zaloguj się
Przeglądaj kategorie

ARDAP Fogger Odstraszacz szkodników - 1 opakowanie = 2 x 100 ml - pojemnik z aerozolem

Producenci: ARDAP
(0 opinii)
98.33 zł

Właściwości produktu: Instrukcja użycia: Ważne informacje znajdują się w karcie charakterystyki.

  • Efekt natychmiastowy i długotrwały
  • Zapobiega rozwojowi jaj, larw i poczwarek
  • Skuteczne przeciwko szkodnikom i pchłom

Informacje o zagrożeniach:

H222 - h229 skrajnie łatwopalny aerozol. pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.H410 - działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe działanie.P101 – w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy mieć pod ręką opakowanie lub etykietę produktu.P102 - przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.P210 - przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. nie pal.P211 - nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.P251 - nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po manipulacji.P260 - nie wdychać rozpylonej cieczy.P302+p352 — w przypadku kontaktu na skórze: umyć dużą ilością wody z mydłem.P305+p351+p338 - w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. kontynuuj płukanie.P410+p412 - chronić przed światłem słonecznym. nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50 °c.P501 - zawartość/pojemnik usuwać do zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Brak opinii.

Dodaj opinię

Proszę zaloguj się aby napisać opinię!

Wgraj zdjęcie
Możesz wgrać do 2 zdjęc, każde ze zdjęć do 1024 kilobajtów
Tłumaczenie karty produktu udostępniamy po wcześniejszym kontakcie info@chemianiemcy.pl.
icon

Zapisz się do newslettera

...i bądź na bieżąco z nowościami w sklepie!